@haas1

SISTE!  Fra 1.1.2022 vil Harald Åge igjen være tilbake for oppdrag i @haas1.no

Her kan du kjøpe boken Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes av Harald Åge Sæthre.
Boken er tenkt som en ressurs for alle som arbeider med å tilrettelegge for at studentene skal lykkes i høyere utdanning.  Metodikken kan også benyttes på andre utdanningsnivåer og i alle  sammenhenger der man trenger virkemidler for å beholde dyktige mennesker.

Boken er frem til nå solgt til ansatte og studenter ved de fleste læresteder i landet og mange samskipnader.

Harald Åge er frem til 31.12.2021 sekretariatsleder i Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning.
Fra 1.1.2022 vil Harald Åge igjen være tilgjengelig for foredrag, Rådgivning, Kurs og Utviklingsarbeid

For å kjøpe boken

 

Nettsiden ble etablert i Desember 2014.