Om @haas1

@haas1 er etablert av Harald Åge Sæthre i 2014

@haas1 kan tilby foredrag, rådgivning, kurs og bistå i utviklingsarbeid.
I samarbeid med Fagbokforlaget gir @haas1 også ut bøker.

Da @haas1 startet opp i 2014 var det behov for et kompetansepunkt for alle som er interessert i at studentene skal lykkes i høyere utdanning. Håpet var da at flest mulig skulle finne veien til disse nettsidene for å diskutere ulike utfordringer, dele positive resultat eller dele ulike arrangement og lignende. Nå har Harald Åge fått etablert Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning. Nettverket har vært en suksess og er nå det stedet vi anbefaler alle som ønsker å dele og diskutere spørsmål som går på studenters suksess.

ugleristige Alle  illustrasjoner på @haas1 er tegnet av Silje Hemre Sæthre (om ikke annet er spesifisert)

Hvorfor @Haas1?
Harald Åge Sæthre har blant venner og kolleger ofte blitt kalt Hås.
I dåpsattesten ståre det Harald Aage Sæthre
Da han skulle velge navn på Twitter tok han utgangspunkt i dette, men Haas var opptatt. Det er jo stas å være nummer 1 slik både en bank og et fergeselskap har valgt.
Og siden mange også har sagt haasen endte det hele med @Haas1 på Twitter. En forkortelse som er kort og lett å huske, også som navn på nettsted.
Så velkommen til @Haas1!


@Haas1 – AS
Breistølen 12b
5034 Bergen
Telefon 48096672
E-post hs@haas1.no
www.haas1.no
Org,nr. 928 556 794
Bankkonto 9803 17 42536