Få med Harald Åge til planlegging av neste studieår.

Med over 30 års erfaring med mottak av nye studenter vil Harald Åge være en nyttig samtalepartner for høstens mottak, videre tilbud, evaluering og analyse.
Ta kontakt for å høre mer om denne muligheten på
epost: foredrag@haas1.no
tlf: 48096672
Konkret kan dette dreie seg om:
> Møter hvor planene for og gjennomføringen av mottaket blir presentert og diskutert
> Fokusgruppesamtale med studenter for å se styrker og svakheter i eksisterende opplegg
> Konkrete innspill til viktige forhold man kan hente mye på å endre
> Ulike undersøkelser og tall som kan hentes ut for å gi et bedre beslutningsgrunnlag

Hvem kan dette være aktuelt for?
Dette tilbudet er nok mest aktuelt for dere som er ny i stillinger som har et ansvar for gjennomføringen, eller dere har jobbet en stund med det, men sliter med å finne de gode løsningene.

Kostnader
@Haas1 vil fakturere etter avtale. I utgangspunktet burde det ikke være nødvendig med så mange timer.