Få med Harald Åge Sæthre under planlegging og evaluering av mottaket høsten 2022?

Med over 30 års erfaring med mottak av nye studenter vil Harald Åge være en nyttig samtalepartner i planleggingen, men ikke minst i evalueringen av mottaket.
Ta kontakt for å høre mer om denne muligheten på
epost: foredrag@haas1.no
tlf: 48096672
Konkret kan dette dreie seg om:
> Møter hvor planene for mottaket 2022, blir presentert og diskutert
> Fokusgruppesamtale med studenter i høstsemesteret
> Møter i etterkant med diskusjoner om hva man planlegger for 2023

Hvem kan dette være aktuelt for?
Dette tilbudet er nok mest aktuelt for dere som er ny i stillinger som har et ansvar for gjennomføringen, eller dere har jobbet en stund med det, men sliter med å finne de gode løsningene.

Kostnader
@Haas1 vil fakturere etter avtalte timer. I utgangspunktet burde det ikke være nødvendig med så mange timer.