Om Harald Åge Sæthre

Seniorrådgiver for studenters suksess her ved @Haas1

Harald Åge Sæthre TLmindre

Harald Åge Sæthre har i over 30 år arbeidet ved UiB, med prosjekter gjennom hele studieløpet, fra rekruttering, mottak og innholdet i studiet til ferdig utdannede kandidater.

Sæthre har vært mye brukt som foredragsholder for utdanningspolitikere, næringsliv, studentpolitikere, nasjonale møter for studieadministratorer, en rekke læresteder og lærere i skolen.

Sæthre har gitt ut boken Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes som viser en systematisk metode i å arbeide med frafall av studenter i høyere utdanning. Boken er solgt til ansatte ved de fleste læresteder og samskipnader i Norge i tillegg til noen universiteter i Sverige og Danmark.
Boken brukes av mange som basislitteratur og er referert i en rekke publikasjoner. Eksempelvis i Helsedirektoratets rapport «Stress og mestring», NIFU sitt arbeidsnotat «Årsaker til frafall i høyere utdanning» og i UiT sin Utdanningsmelding for 2020.

Sæthre var initiativtager til «Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning». Dette er et nasjonalt nettverk for deling av kunnskap og erfaring med tiltak som skal sikre at studenter mestrer, trives og gjennomfører sine studier. Han ledet arbeidet da nettverket startet opp i 2017 og var sekretariatsleder ut 2021.

Sæthre sitter i den faglige komiteen som årlige arrangerer EFYE (European First Year Experience) konferanser rundt om i Europa. Sæthre var hovedansvarlig for konferansen i Bergen i 2015. Neste konferanse finner sted i København 29.- 31. mai 2024.

Arbeider av Tinto, Pascarella, Terenzini og Astin er hovedinspirasjonen. Spesielt Tinto’s longitudinal model of institutional departure er et grunnleggende instrument.

Utvalgte foredrag

Utvalgte skriftlige arbeider

Eksempler på prosjekt Sæthre har arbeidet med

Legg igjen en kommentar