Om forfatteren

Harald Åge Sæthre TLmindre

Harald Åge Sæthre er prosjektleder ved Universitetet i Bergen. Prosjektet omfatter hele studieløpet fra rekruttering, mottak og innholdet i studiet til ferdig utdannede kandidater. Sæthre ledet tidligere det daglige arbeidet med studieadministrasjon og studieinformasjon ved det samme fakultetet. Han har gjennomført praktisk pedagogisk utdanning og har praktisert som lektor i den videregående skolen. Han har deltatt på konferanser og har gjennomført studieturer til Storbritannia, USA og Australia, og har vært invitert som foredragsholder for utdanningspolitikere, næringsliv, studentpolitikere, nasjonale møter for studieadministratorer, en rekke læresteder og lærere i skolen. Arbeider av Tinto, Pascarella, Terenzini og Astin er hovedinspirasjonen. Spesielt Tinto’s longitudinal model of institutional departure er et grunnleggende instrument.

Siden Januar 2017 har Harald Åge vært sekretariatsleder i en 50% stilling i Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning.

Bøker på @haas1-forlag: Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes

Legg igjen en kommentar