Om boken

 Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes

Frafallet i høyere utdanning er enkelte steder høyere enn frafallet i videregående skole. For mange er det å slutte et personlig nederlag som preger dem videre i livet, og for samfunnet betyr det at mange arbeidsgivere ikke får fatt i den kompetansende trenger. Også læresteder og studieprogram ser flere negative sider av at mange studenter mislykkes og forsvinner fra studiene.
Mange positive erfaringer viser at det er fullt mulig å tilrettelegge på en slik måte at en langt større andel lykkes i studiene, noe som ikke bare innebærer at flere gjennomfører, men også at resultatene blir bedre. Slike effekter av tiltak fordrer imidlertid en helhetlig og systematisk tilnærming til frafallsarbeidet.
Denne boken introduserer en slik metodisk tilnærming, går systematisk gjennom problemstillinger man bør se nærmere på og gir forslag til løsninger. Alt er basert på omfattende internasjonal forskning på hva som faktisk virker.
Boken er praktisk orientert og henvender seg først og fremst til utdanningsledere, studenttillitsvalgte og studieadministrasjon i høyere utdanning.

Om forfatteren

Last ned en kortversjon av boken

Synspunkter på boken fra målgruppene

Mer om boken  og hvordan den er blitt til

Kjøp boken

Henvisninger i boken

 

1Å tilrettelegge omslag

Legg igjen en kommentar