Komme i gang!

OK, vi kan gjøre n forskjell, men hvordan kommer vi gang?
Hvordan får vi med oss organisasjonen i å gjøre endringer?

Den største utfordringen er å overbevise om at frafall er et problem, og at det er mulig å gjøre noe.
Les mer

Flere læresteder i Norge har oppnådd endring gjennom å samle utdanningsledere og studenttillitsvalgte til et seminar hvor vi i @haas1, har bidratt i planlegging og gjennomføring.
Noen steder har man også inkludert personale fra samskipnadene på samlingene, noe vi vil anbefale.
Våre oppdragsgivere har vært: BI, HiØ, SINN,NTNU, Nord Uni, HIOA, UiA, UiB, HVL, UiT, OsloMet

Seminarene har variert mellom å gå over flere dager på hotel til halvdagsseminarer.
Et typisk seminar inneholder
– En situasjonsrapport om blant annet studiegjennomføringen på lærested/fakultet/institutt.
– En systematisk gjennomgang av de viktigste forhold som medfører at studenter slutter ved bruk av Stigemodellen. Dette er en kortversjon av boken Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes.
– Arbeid i grupper på 4-5, som ved hjelp av Stigemodellen identifiserer de største utfordringene studentene møter og som kan bidra til at de slutter.

Eksempel på et slikt seminar ved Nord Universitet

Et slikt seminar vil først og fremst bevisstgjøre deltagerne på utfordringene, men også mulighetene. Det har derfor vært utgangspunkt for en rekke tiltak som har gitt effekter og bidratt til motivasjon for videre innsats.

Har dere behov for å komme i gang? Ta kontakt på foredrag@haas1.no og så kan vi sammen utforme et seminar.

I tillegg til foredrag bidrar vi gjerne også med kurs, rådgivning og utviklingsarbeid for utdanningsledere, studenttillitsvalgte og studieadministrativt ansatte.