Foredrag

@haas1 – foredrag

Fra 1.1.2022 er det igjen mulig å hente inn  Harald Åge som foredragsholder og til å lede seminarer.

Som leder av Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning har ikke Harald Åge kunnet påta seg slike oppdrag.
I tillegg til foredrag bidrar han gjerne også med kurs, rådgivning og utviklingsarbeid for utdanningsledere og studieadministrativt ansatte. Fra 1.1.2022 slutter han i nettverket og ved UiB og vil bruke sin tid på @haas1.

Foredrag: Her er det mulig å spesialbestille foredrag med utgangspunkt i tema fra ulike deler av boken. Følgende titler har vært brukt og kan brukes igjen:
– Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes
Her får man en innføring i arbeidsmetodikken som introduseres i boken til Harald Åge. En metode som tar utgangspunkt i en «Stigemodell» som blir systematisk gjennomgått.

– Det viktige førstesemesteret
Her blir det gått mer i detalj om utfordringene i overgangen til høyere utdanning. Det blir gitt mange konkrete eksempler på tiltak.

– Studentene er i endring
Et skråblikk på hvordan studentene endrer seg over tid, og hva det betyr for de som skal tilrettelegge læringsmiljø og undervisning.

– Studie- og karriereplanlegging
Hva sier man til studentene som er i sitt første semester for å gi dem gode verktøy i sin planlegging og styrket motivasjon. Dette samtidig som man får best mulig deltagelse på på studie- og karriereplanleggingsarrangement.

– Hvorfor og hvordan involvere studentene?
Det er viktig å se på studentene som en ressurs ikke som klienter. Hvordan kan man bruke studentene mer i undervisningen og hvordan kan man få studentene mer aktive og interessert i ulike verv.

Språk: Harald Åge har holdt mange foredrag på engelsk og det gjør han gjerne igjen. Det er imidlertid liten tvil om at han er best når han får bruke sitt eget morsmål.

Ta kontakt på foredrag@haas1.no om det kan være aktuelt å hente inn Harald Åge som foredragsholder.

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar