Foredrag

Det er mulig å hente inn  Harald Åge som foredragsholder.

Bestille gjerne foredrag med utgangspunkt i tema fra ulike deler av boken han har skrevet. Følgende titler har vært brukt og kan brukes igjen:

– Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes
Her får man en innføring i arbeidsmetodikken som introduseres i boken til Harald Åge. En metode som tar utgangspunkt i en «Stigemodell» som blir systematisk gjennomgått.

– Det viktige førstesemesteret
Her blir det gått mer i detalj om utfordringene i overgangen til høyere utdanning. Det blir gitt mange konkrete eksempler på tiltak.

– Studentene er i endring
Et skråblikk på hvordan studentene endrer seg over tid, og hva det betyr for de som skal tilrettelegge læringsmiljø og undervisning.

– Studie- og karriereplanlegging
Hva sier man til studentene som er i sitt første semester for å gi dem gode verktøy i sin planlegging og styrket motivasjon. Dette samtidig som man får best mulig deltagelse på på studie- og karriereplanleggingsarrangement.

– Hvorfor og hvordan involvere studentene?
Det er viktig å se på studentene som en ressurs ikke som klienter. Hvordan kan man bruke studentene mer i undervisningen og hvordan kan man få studentene mer aktive og interessert i ulike verv.

Språk: Harald Åge har holdt mange foredrag på engelsk og det gjør han gjerne igjen. Det er imidlertid liten tvil om at han er best når han får bruke sitt eget morsmål – «Bergensk».

Noen eksempler på tilbakemeldinger

Adm. Direktør, Samskipnad
Takk for et godt levert oppdrag. Deltagerne har gitt veldig gode tilbakemeldinger på opplegget, samt foredraget. Veldig hyggelig også for oss som arrangør

Kvalitetsrådgiver, Høgskole
Har fått mange positive tilbakemeldinger herfra! Veldig bra!! Nå er det bare å ta dette i bruk!!

Prorektor ved universitet
Flott dag med mye engasjement. Jeg har fått mange gode tilbakemeldinger på dagen.

Kjedeleder Akademika
Foredraget førte til mange refleksjoner hos de tilhørerne, og det kom flere spørsmål i plenum. I løpet av lunsjen og middagen overhørte jeg også flere som diskuterte temaene som Sæthre tok opp i sin presentasjon. Vi er veldig fornøyde med Harald Åge Sæthres foredrag, og vil anbefale ham for alle som jobber med studenters læring og studiehverdag.

Ta kontakt på foredrag@haas1.no om det kan være aktuelt å hente inn Harald Åge som foredragsholder.

Tenker du: Ja, kanskje det var en ide med et slikt foredrag.
Men du trenger å dele mer informasjon om muligheten med kolleger.
Da kan du dele denne PDFen på 2 sider som vedlegg til sakspapirer eller i en epost.

I tillegg til foredrag bidrar Harald Åge gjerne også med kurs, rådgivning og utviklingsarbeid for utdanningsledere, studenttillitsvalgte og studieadministrativt ansatte.