Bøker

Harald Åge har fått mye positiv respons på boken

Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes
av Harald Åge Sæthre

Om boken

Om forfatteren

Salget av boken er overlatt Fagbokforlaget
Vi vil komme tilbake med korrekt informasjon her om hvordan man kan kjøpe den der, når den er klar.
Send gjerne en epost til hs@haas1.no om dere ønsker boken så formidler vi dette videre til Fagbokforlaget.

1Å tilrettelegge omslag