Rådgivning, Kurs og Utviklingsarbeid

@haas1 – rådgivning

Etter at boken kom ut har det vært stor interesse for å bruke Harald Åge som foredragsholder og til å lede seminarer.
I tillegg til foredrag bidrar han gjerne også med kurs, rådgivning og utviklingsarbeid for utdanningsledere og studieadministrativt ansatte.

Kurs: For å få bedre utbytte av foredragene vil det være mulig å tilrettelegge for kurs over noen dager for de som skal utføre oppgaver i tilretteleggingsarbeidet. Her blir det da mulig å se konkret på ulike de tiltakene man selv har eller planlegger å innføre. Slike kurs vil da bli utviklet sammen med det enkelte lærested og gjennomført på lærestedet.
Det vurderes også å lage noen generelle kurs som man kan melde seg på fra ulike lærested, men dette er fortsatt bare i en planleggingsfase. Gi gjerne beskjed om dere er interessert i et slikt kurs.

Utviklingsarbeid.
God tilrettelegging krever dyktige medarbeidere som samarbeider best mulig på tvers i organisasjonen. Et slikt samarbeid krever et kontinuerlig utviklingsarbeid hvor de aktuelle ansatte får anledning til å se på utfordring og muligheter sammen. Harald Åge har lang erfaring med å styre prosessene i et slikt utviklingsarbeid og kan være en støttespiller for den lokale ledelsen under et slikt arbeid.

Rådgivning: Å komme i gang med et godt tilretteleggingsarbeid krever en del grep, men også et blikk for hva man bør se etter. Harald Åge kan være en sparring partner i arbeidet og eventuelt være med i viktige faser for å bidra inn eller drøfte hva som bør skje videre.

Kan dette være aktuelt så send en epost til hs@haas1.no .