@haas1

Harald Åge Sæthre er igjen tilgjengelig for foredrag, rådgivning, kurs og utviklingsarbeid

Hva med å få med Harald Åge Sæthre under planlegging og evaluering av mottaket høsten 2022?  Les mer om muligheten.

Harald Åge Sæthre har skrevet boken Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes.
Boken er tenkt som en ressurs for alle som arbeider med å tilrettelegge for at studentene skal lykkes i høyere utdanning.  Metodikken kan også benyttes på andre utdanningsnivåer og i alle  sammenhenger der man trenger virkemidler for å beholde dyktige mennesker. Boken er solgt til ansatte ved de fleste læresteder og samskipnader i Norge i tillegg til noen universiteter i Sverige og Danmark.
Boken brukes av mange som basislitteratur og er referert i en rekke publikasjoner.
Eksempelvis i Helsedirektoratets rapport «Stress og mestring», NIFU sitt arbeidsnotat «Årsaker til frafall i høyere utdanning» og i UiT sin Utdanningsmelding for 2020.

Harald Åge Sæthre var frem til 31.12.2021 sekretariatsleder i Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning.

@Haas1 ble etablert i Desember 2014.