@haas1

Med over 30 års erfaring med og utvikling av tiltak for studenter på universitet, kan @Haas1 bistå ditt lærested eller din skole i arbeidet med å kunne arbeide systematisk for å redusere frafall av studenter eller elever. Boken Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes gir en grundig gjennomgang av metodikken og den forskningen som ligger bak. Vi har også lang erfaring med å gi foredrag/seminar til miljø som trenger å komme i gang med tiltak. Og vi kan gi rådgivning/kurs for de som skal arbeidet med å utvikle tiltakene.

Siste! Harald Åge holder to innlegg på årskonferansen til Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning i Bodø 5.-6.desember 2023.
1. Hvordan skaper vi en mentorordning hvor studentene trives, mestrer og lykkes?
Last ned en ganske mye utvidet PDF av presentasjonen.
2. Hvordan identifisere de viktigste utfordringene studentene har for å kunne lykkes?
Last ned en ganske mye utvidet PDF av presentasjonen

Ny bok på gang: 
Studenter som trives, mestrer og lykkes!
En innføring i mottak med mentorgrupper.
Kommer i 2024

Ganske nytt!  Hvorfor slutter så mange dyktige studenter? i Khrono Les mer av Harald Åge

Komme i gang!
OK, vi kan gjøre en forskjell slik at flere studenter lykkes, men hvordan kommer vi gang?
Hvordan får vi med oss organisasjonen i å gjøre endringer?
Her har @haas1 bidratt til endring ved flere læresteder og samskipnader.
Les mer om hvordan.

Hva med å få med Harald Åge under planleggingen av neste studieår?  Les mer om muligheten.

Harald Åge Sæthre er tilgjengelig for foredrag, rådgivning, kurs og utviklingsarbeid

Åpne kurs
Vi vurderer hele tiden om vi skal tilby åpne kurs i ulike tema i det å få studentene til å lykkes. Er det noe du mener vi bør tilby av kurs? Les mer.

Harald Åge Sæthre har skrevet boken Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes.
Boken er tenkt som en ressurs for alle som arbeider med å tilrettelegge for at studentene skal lykkes i høyere utdanning.  Metodikken kan også benyttes på andre utdanningsnivåer og i alle  sammenhenger der man trenger virkemidler for å beholde dyktige mennesker. Boken er solgt til ansatte ved de fleste læresteder og samskipnader i Norge i tillegg til noen universiteter i Sverige og Danmark.
Boken brukes av mange som basislitteratur og er referert i en rekke publikasjoner.
Eksempelvis i Helsedirektoratets rapport «Stress og mestring», NIFU sitt arbeidsnotat «Årsaker til frafall i høyere utdanning» og i UiT sin Utdanningsmelding for 2020.

Harald Åge Sæthre var frem til 31.12.2021 sekretariatsleder i Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning.

@Haas1 ble etablert i Desember 2014.