Eksempler på prosjekt Sæthre har arbeidet med


Eksempler på prosjekt Sæthre har gjennomført ved UiB er:

VI BRYR OSS! En større omlegging av mottaket av nye studenter, for å sikre bedre sosialisering, mer studieforberedte og bedre orienterte studenter.

PÅ VEI – Et årlig arrangement innen studie- og karriereplanlegging for å styrke studentenes mål og motivasjon med studiene. Sæthre utvikle helheten i arrangementet, kurset studentmedarbeidere og kolleger, holdt foredrag om karriereplanlegging, utformet informasjon og evaluerte

PROGRAMMØTER – Et opplegg for de ulike programmene systematisk møter studentene for å integrere dem i fagmiljøet.

MENTORORDNINGER – Utformet veiledningshefter og bidratt i utforming av ulike ordninger.

HELHETEN I ANDRE SEMESTER – Bidratt til å utvikle bruk av fokusgrupper i andre semester for å bli bedre kjent med hvilke utfordringer studentene har.

Å FÅ STUDENTENE MED PÅ LAGET – Har bidratt til mye høyere aktivitet blant studentene i ulike verv og i organisasjonsarbeid.

TRUST som belyste hva de faglig ansatte mente om undervisning og frafallsproblematikk.  Fikk den gang midler fra Forskningsrådet og samarbeidet med Universitetet i Nordland, Høgskolen i Sogn og Fjordane og RENATE senteret i Trondheim.

PERSONALUTVIKLING FOR STUDIEADMINISTRATIVT TILSATTE
Har sammen med studiesjefen ved fakultetet hatt ansvar for å utvikle den studieadministrative staben ved fakultetet gjennom ulike utviklings- og fagseminar. Har også utformet og gjennomført et kurs i pedagogikk for studieadministrativt ansatte i samarbeid med universitetspedagogene ved Institutt for pedagogikk.

–  Sæthre har hatt ideen, hatt hovedansvar for å utvikle og var leder for Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning.

Tilbake til siden om Harald Åge Sæthre