Utvalgte foredrag for Harald Åge Sæthre :

  • Foredrag ved læresteder landet rundt ofte med tittelen «Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes» Blant lærestedene er  BI, HiØ, SINN,NTNU, Nord Uni, HIOA, UiA, UiB, HVL, UiT, OsloMet
  • Pre-workshop på EFYE – konferansene i Birmingham og Cork
  • Keynote på NUAS – konferansen Supporting Student Success – Stöd till studentframgång. Selve foredraget kan lastes ned her
  • Foredrag på NOKUT sin årskonferanse
  • Foredrag for Universitet- og høgskolerådets utdanningsutvalg.
  • Foredrag for foreldre ved Nordahl Grieg videregående skole
  • Foredrag for NSO- ledersamling. Har også holdt workshop for NSO på en samling med studentrepresentanter fra hele landet.
  • Foredrag for utdanningskomiteen på Stortinget             
  • Foredrag for rådgivere på Vestlandet
  • Foredrag på oljemessen i Stavanger ONS

I 2017 og 2021:  Arrangert og holdt innlegg på en rekke seminar i regi av prosjektet Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning Mer informasjon her  Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning).
Som leder av nettverket var det liten mulighet til å holde foredrag for andre.

Tilbake til siden om Harald Åge Sæthre