Synspunkter på boken fra målgruppene

Rådgiver ved Høgskole
«Å tilrettelegge for at studenter skal lykkes» er en bok som gir leseren struktur og inspirasjon – særlig om arbeidsfeltet er studieadministrasjon og -ledelse. Boken er lettlest og gir et godt overblikk over alle faktorene som virker inn på studentenes kontinuerlige vurdering av om studiet er verdt innsatsen. Jeg vil anbefale alle læresteder å holde workshoper med utgangspunkt i denne boken.

Boken er krydret med mange ulike faktabokser. Dette grepet fremhever at dette er en lærebok, en oppslagsbok, som skal brukes i arbeidet med å redusere frafallet på et konkret studieprogram.

Mitt favorittkapitel er «Påstander om frafall». Forfatteren sine tilsvar på påstandene er velformulert og viser tydelig hvor riktig det er å ha «frafallsbriller» når vi tilrettelegger for studentene. Denne delen av boken fungerer bra for å få opp temperaturen i lunsjpause eller i diskusjoner om hvilke nye tiltak som kan iverksettes.

Forfatteren introduserer Stige-modellen for å vise hvor mange krefter som påvirker om den enkelte studentene lykkes med studiene. Modellen er veldig anvendbar og sammen med mange konkrete tips er den et godt utgangspunkt når du ønsker å finne ut hvor ditt studieprogram de største utfordringene.


Tidligere tillitsvalgt leder av Studentparlament  og ansatt ved samskipnad
Min mening er at boken gir leseren en grundig og helhetlig innføring i frafallsproblematikken i høyere utdanning. Boken er proppfull av kunnskap og kloke refleksjoner, og vil være et nyttig verktøy for alle som ønsker å jobbe metodisk og systematisk med frafall. Den kan brukes som et oppslagsverk for støtte til utforming av egne tiltak, eller leses fra perm til perm for en oversikt over faktorer som påvirker frafall blant studenter.


Arbeider med kvalitet i utdanningen ved høyskole i Sverige
Omfattande frivilligt avhopp bland högskolestudenter är ett vanligt fenomen, inte minst i Skandinavien. I den här boken ifrågasätts alla myter som finns kring avhopp och som ofta hindrar handling. De konkreta åtgärder som bygger på ”Stegen” utgör en holistisk och kostnadseffektiv modell som beskriver hur man kan arbeta proaktivt med hela studentgruppen. Det handlar här om att ge studenterna rätt ”verktyg” för att ta sig igenom sin utbildning, inte att försöka rädda det som redan har gått snett. Boken är trevlig att läsa och inspirerande. Den ger tips och råd som ligger nära vardagens verklighet men lämnar samtidigt utrymme för lokala anpassningar.


Seniorkonsulent i studieadministrasjonen ved et universitetsfakultet
Boken beskriver og fremhever at arbeidet for å motvirke frafall krever en helhetlig tilnærming, både når det gjelder analysen, deltakere og tiltak. Alt henger sammen med alt. Det gjør at boken utover den rene frafallsproblematikken også kan sees som en generell innføring i studieadministrativt arbeid. Dermed er den spesielt interessant for alle som begynner i studieadministrasjonen, og alle som skal lede og utvikle en studieadministrasjon.


Studiesjef ved et universitetsfakultet
Forfatteren beskriver i denne boken mange av de forhold som berører arbeidet med frafall og bedre gjennomføring. Boken er et ypperlig utgangspunkt for læresteder som ønsker å jobbe systematisk med frafallsproblematikken.  I tillegg til å beskrive konkrete tiltak, gir også boken leseren en større helhetsforståelse for alle elementene som har betydning for hvorvidt studenten forsetter studiene ved institusjonen. Alle som jobber med studenter, om det er faglig ansatte eller administrative, vil ha stor nytte av å les denne boken.


 

 

 

 

Legg igjen en kommentar