Tilleggsressurser

Tilleggsressurser som det henvises til i boken
(ERRATA – Feil i boken finnes her)

Side 13 Hvorfor skal lærestedene gjøre noe med frafall
Side 19 Finn flere eksempler og lenker til rapporter og presseopp¬slag om frafall her
Side 42 Tips om enkel rapport. Dette er det faktisk skrevet mer om på side 191 og 192 i boken.
Side 44 Flere eksempel på tiltak vil komme etterhvert (se også øvrige henvisninger)
Side 45 årshjul – kommer
Side 59 Bli kjent
Side 60 Spørsmål ved semesterstarten i klasser
Side 60 opplegg for kursing av gruppeledere  – kommer
Side 63-64 Den lille karriereguiden og Spørsmål om din fremtid
Side 79  Brev til eksisterende studenter om opptak mm. – kommer
Side 84 Realitetsorientering brev – kommer
Side 85 1 . juni brevet – kommer
Side 94  avis 2001 og  avis 2002 Mer om arbeidet med Uhu! i egen rapport
foreløpig er det også mulig å se avisene på nett her
Side 95 Spørreundersøkelse nye studenter – faste spørsmål til de nye studentene som gjentas hvert år.
Side 95  positive kronikker eller avisoppslag – kommer
Side 113 påmelding på nett, med veiledningstekster og rutiner for oppfølging -kommer
Side 142  argumenter for og imot blokk- eller parallellundervisning – kommer
Side 142  forslag til grunnregel for å unngå kollisjoner – kommer
Side 149 gruppeundervisning –  god tilrettelegging og informasjon – kommer
Side 151 eksempel på hvordan headhunting kan gjennomføres. – kommer
Side 171 Et eksempel på hvordan et Informasjonsmøte for studentenes ektefeller/samboere/ foreldre/søskenan gjennomføres – kommer
Side 171 Mer om mulighetene og utfordringene med en alumniorganisasjon – kommer
Side 176  Riktig valg Biologi
Side 177 Mer om arrangementet PÅ VEI – kommer
Side 177-78  positive saker og utviklingstrekk i media når det er grunnlag for det – kommer
Side 178 avis 2001 og  avis 2002 Mer om arbeidet med Uhu! i egen rapport
foreløpig er det også mulig å se avisene på nett her
Side 186 Ulike virkemidler for få deltakerne i fokusgruppen til å møte opp – kommer

 

Legg igjen en kommentar