Mentorere i grupper? – Hva trenger vi i verktøykassen?

Arbeidsseminar/workshop
på Årskonferansen 2022 til Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning

Ved Harald Åge Sæthre  – @Haas1.no – Studentene skal lykkes!

Mentorordninger er blitt et viktig virkemiddel for å oppnå mestring og bedre psykisk helse blant studenter i høyere utdanning. De viktigste målene er at færre faller fra og at antallet som trenger psykisk helsehjelp reduseres. Det eksisterer imidlertid lite litteratur på norsk som kan støtte opp under arbeidet.

Innleder har mottatt stipend fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) og har inngått en avtale med Fagbokforlaget om å utforme to bøker.

1.      Mentorering i grupper; er planlagt som en verktøykasse for den eller de som skal starte opp og/eller tilrettelegge for mentorordninger.

2.      Mentorguide; er tenkt for den som skal være mentor, og som en viktig støtte for den som skal organisere mentorordninger.

Det planlegges å utvikle de to bøkene sammen

Arbeidsseminaret ble innledet med en beskrivelse av hva bøkene vil komme til å inneholde og hvordan de er tenkt brukt. 
Se en PDF av det viktigste i innlegget.

Deretter ble det lagt opp til diskusjoner i grupper hvor deltagerne fikk mulighet til å spille inn hva de trengte av bøkene for sitt arbeid. Tanken var at forfatteren skal få tilbakemeldinger, tips, ideer og forslag. Dette for å gjøre bøkene mest mulig relevante og anvendelige.

Seminaret henvendte seg til de som allerede driver mentorordninger som organiserer mentoreringen i grupper. Men også de som ønsker å få i gang, eller/og skal planlegge, organisere og gjennomføre en slik ordning var i den sentrale målgruppe.
De som deltok var studieadministrativt tilsatte, utdanningsledere, undervisere, og studenttillitsvalgte i høyere utdanning.

Det er mulig å følge arbeidet med arbeidet med bøkene på bloggen:
https://haas1.blogspot.com/


Tilbake til Haas1